Tilskud til energibesparelser

EnergiSkal du have lavet en energirenovering, er det værd at holde øje med mulighederne for tilskud. Regeringen har lavet en langsigtet 2050-plan med delmål i 2020, og for at den skal overholdes, gives der nu tilskud til energirenoveringer. Derfor er det værd at vide, hvad du kan få tilskud til, og hvorfor du kan få det.

Hvorfor kan jeg få tilskud til min energirenovering?

Det kan virke underligt, at du kan få økonomisk støtte til din energirenovering, men det er det slet ikke. I 2012 indgik energiselskaberne en frivillig aftale med energiministeren om at hjælpe til med energibesparelserne, så både målet og delmålet kan nås. Selskaberne er forpligtet til at realisere besparelserne i energiforbruget, og det skal blandt andet ske ved at støtte energirenoveringer. Herved kan de købe indberetningsretten til den energibesparelse din renovering medfører, og på måde overholder de den aftale, de indgik i 2012.

Hvem kan få støtte?

Da det er i regeringens og energiselskabernes interesse, at alle danskerne skal reducere deres samlede energiforbrug, kan alle søge tilskud. Herunder ses et udsnit af dem, der kan anmode om støtte:

  • Private boligejere
  • Sommerhusejere
  • Ejer- og andelsboligforeninger
  • Virksomheder
  • Landbrug
  • Den offentlige sektor

Langt de fleste bygninger hører ind under en af ovenstående grupperinger. Derfor er det værd at undersøge, om du kan få støtte til din energirenovering alt efter, hvad du skal have lavet.
Læs flere konkrete råd på Energisalg.dk her

Hvad kan jeg få tilskud til?

Det bringer os til punktet om, hvilken form for energirenovering du kan få tilskud til. Her er mulighederne ligeledes mange. Varmekilder fra kondenserende olie- eller gaskedel samt elvarme støttes, hvis du får lavet dem om til fjernvarme eller en jordvarme- eller luft/vand-varmepumpe. Dertil er der en række af isoleringsmuligheder, der også støttes af energiselskaberne.

Det gælder blandt andet efterisolering af terrændæk og kældergulv samt isolering af hulmur, ydervægge eller tagkonstruktioner. Skal dine døre og vinduer udskiftes til mere energirigtige modeller, vil der også være støtte at finde. Slutteligt er der også økonomisk hjælp til solvarme til f.eks. brugsvand eller radiatorvarme og udskiftning af mere energirigtige pærer.

Husk du også kan få håndværkerfradrag på samme tid med energistilskud.

Hvor meget får jeg i tilskud?

Præcist, hvor meget du bliver støttet med fra energiselskabernes side, er forskelligt fra renovering til renovering. Tilskuddet beregnes efter, hvor mange kWh (kilowatt-timer) energirenoveringen sparer det første år. Jo større besparelse, jo større tilskud. Det er Energistyrelsens Standardværdikatalog, der laver målingen. Standardværdikataloget har faste værdier, som bruges til private boliger. Ved virksomheder gennemføres konkrete vurderinger af besparelsen. Tilskuddet kan i nogle tilfælde også finde sted som rådgivning.

Store fordele ved at få lavet en energirenovering

Der er flere markante fordele ved at få lavet en energirenovering af dit hjem eller virksomhed. Den første er den økonomiske støtte, du får. Det betyder, at du ikke står med hele udgiften selv. Dertil vil der være en besparelse at hente på din regning hvert år efterfølgende. Det giver en mindre udgift og på sigt, vil energirenoveringen have tjent sig selv ind igen.

Energirenoveringen sætter heller ikke begrænsninger på, hvor du skal renovere. Der er mange renoveringer, der støttes, og det betyder, at du kan optimere dit hjem lige der, hvor du finder det væsentligt. Om det så er isolering, udskiftning af døre og vinduer eller jordvarmepumper er irrelevant. Slutteligt vil du være med til at trække landet og samfundet i en rigtig retning. Du vil bidrage til, at 2050-målet bliver opnået, og den moralske faktor må ikke undervurderes.