Hvad er Uskiftet bo?

Uskiftet boNår et menneske dør, skal vedkommendes aktiver og passiver gøres op. Det betyder, at arvingerne til afdøde skal have den del af aktiverne, som de ifølge loven er berettiget til. At foretage den handling kaldes at skifte. Og det er også den fremgangsmåde, som benyttes ved de fleste dødsfald.
Dog kan du også vælge at få et bo udleveret til uskiftet bo. Det betyder blot, at den længstlevende ægtefælle får rådighed over hele boet og ikke skal skifte med de ovennævnte livsarvinger. Det kan eksempelvis dreje sig om børn eller børnebørn. Der er både fordele og ulemper forbundet med at sidde i uskiftet bo, og dem vil gennemgå i det følgende.

Hvilke fordele er der ved uskiftet bo?

Der er grundlæggende tre fordele ved at sidde i uskiftet bo:

  • Som længstlevende ægtefælle slipper du for at skulle svare arv til livsarvinger med det samme. Det kan spare boet for 25 % af formuen. Muligvis mindre hvis ægtefællerne har sikret hinanden med et gensidigt testamente.
  • Du sparer de omkostninger, der er forbundet med behandling af dødsboet. Ved et uskiftet bo skal du blot betale 500 kr. i retsafgift.
  • Som længstlevende ægtefælle har du rådighed over hele den samlede formue, som du frit kan bruge. Du er også i din gode ret til at sælge det fælles hus.

Som du kan se, er det forbundet med store fordele at sidde i uskiftet bo, og du kan med rette spørge, hvorfor det ikke altid er sådan. Men det er der flere grunde til som vil vil gennemgå i det næste afsnit.

Hvilke ulemper er der ved uskiftet bo?

Ulemperne ved at sidde uskiftet bo er også flere. Og der faktisk en del forhold, du skal hæfte dig ved:

  • Du kan ikke sidde i uskiftet bo, hvis afdødes særbørn gør indsigelser imod det.
  • Selvom du har rådighed over hele boet, må du ikke misbruge dets formue. Du kan eksempelvis ikke blot give arveforskud, som du lyster eller bruge penge på en måde, der står i kontrast til boets indhold.
  • Du vil også opleve, at du ikke kan oprette testamente på nøjagtig den måde, du har lyst til. Såfremt du ønsker at oprette et testamente kan du ikke gøre det med den del af boet, der ikke oprindeligt er din.
  • Du kan ikke gifte dig igen uden at skifte
  • Du overtager afdødes gældsforpligtelser

Som du se, er der mange ting, du skal tænke over, inden du og din ægtefælle begynder at tale om uskiftet bo. Og ofte kan det faktisk bedre betale sig, at I opretter et gensidigt testamente, hvor afdøde sikrer længstlevende på bedst mulige vis.

Bør jeg vælge uskiftet bo?

Det kan umiddelbart lyde som om, at et uskiftet bo er en god idé på alle måder og til alle tider. Men der er så mange forhold, som du skal være opmærksom på, og du kan risikere at have i en situation, der kan være svær at overskue. Husk nemlig på, at du ikke kan tilbagekalde et uskiftet bo. Det betyder, at når du har sagt A, må du også sige B. Hvis du eksempelvis ikke har det fulde overblik over afdødes økonomiske forpligtelser, kan det være behæftet med en stor risiko at sige ja til at svare dennes gældsforpligtelser. Dertil skal du hele tiden være opmærksom på, om du bruger for mange penge – og såfremt du ønsker at gifte dig igen, skal boet alligevel skiftes.

Læs også om ægtepagt her

Mange af de fordele som du kan finde i et uskiftet bo – eksempelvis muligheden for at blive i boligen, kan du også få på anden vis. For eksempel kan du og din ægtefælle oprette et testamente, hvor I gensidigt begunstiger hinanden, således at udbetalingen til livsarvinger bliver mindre en normalt. På den måde slipper længstlevende også for at skulle tage sig af afdødes gældsforpligtelser.