Læger uden grænser

LægeTil trods for, at ”Læger Uden Grænser” har eksisteret siden 1971 er der stadig mange, der spørger om og undrer sig over, hvad organisationen egentlig står for, og hvem der står bag Læger Uden Grænser.

Hvad er læger uden grænser

Læger Uden Grænser er en humanitær nødhjælpsorganisation, hvilket betyder en organisation der arbejder med og for mennesker i nød. Læger Uden Grænser kalder sig hvad de gør, fordi de arbejder på et neutralt og uafhængigt grundlag. Dette betyder, at de hjælper mennesker i nød lige meget hvilken politisk, etnisk og religiøst tilhørsforhold folk måtte have. Denne indstilling sikrer hjælp til alle med behov for medicinsk hjælp i verdens brændpunkter, selvom deres religion eller politiske overbevisning siger, at de måske hører til en befolkningsgruppe, som er set ned på eller på andre måde i verdens søgelys.
Dette arbejdsgrundlag kom frem allerede dengang Læger Uden Grænser opstod tilbage i 1971. Organisationen blev grundlagt 20. december i 1971 i Paris af nogle franske læger samt journalister, der alle havde arbejdet for Røde Kors under Borgerkrigen i Biafra i Nigeria. Navnet Medicins Sans Frontiéres (MSF) er også ofte anvendt, hvilket var det første navn, som Læger Uden Grænser blev grundlagt under.

De franske læger og journalister havde været glade for at hjælpe med Røde Kors, men valgte at bryde med organisationen da de med Læger Uden Grænser kunne udleve visionen om at oplyse befolkningen i Vesten omkring de forhold der var gældende under deres arbejde i felten – det var simpelthen inhumant, det som vi oplevede, og dette skulle belyses, så nødhjælpen kunne nå endnu længere. Selve udbruddet skulle også anvendes som en kritik af Røde Kors’ håndtering af konflikten i Biafra, Nigeria. Vi ville have fokus over på mere neutral nødhjælp, på tværs af religioner og baggrunde.

Hvordan arbejder “Læger uden grænser”?

Læger Uden Grænser arbejder på den måde, at de udsender læger, sygeplejersker og generelt sundhedsuddannet personale til verdens brændpunkter, hvor der er brug for nødhjælp. Dette er ofte steder, hvor der er krig, naturkatastrofer eller menneskeskabte katastrofer. Læger Uden Grænser arbejder også med forebyggende arbejde, hvor vi tager sygdomsudbrud i opløbet og får bugt med udbrud af epidemier. Dette klarer vi ved hjælp af vacciner, samt rent drikkevand og ordentlig mad, der er næringsrigt og sundt. Vi sørger også for psykologhjælp og kirurgisk hjælp, hvilken kun kan lade sig gøre, da vi har mange ansatte der ønsker at tilbyde deres hjælp, så verdens nødstedte kan få hjælp. Mange undrer sig over, hvorfor landet ikke selv klarer sine katestrofer, men det er langt fra alle lande og områder der har tilstrækkelig lægehjælp eller ressourcer til at klare deres egne behov for hjælp.
Det er steder som disse, der har brug for nødhjælp udefra, og her rykker Læger Uden Grænser ind og støtter med lægehjælp og medicin. Der er også flere situationer, hvor et lands sundhedssektor er brudt sammen, og har brug for en organisering af deres lægehjælp, så deres ressourcer bliver distribueret rigtigt. Læger Uden Grænser sørger også for at yde humanitær hjælp til udsatte befolkningsgrupper ved at gøre sig bekendt med inhumane behandlinger af mennesker eller krænkelse af menneskerettighederne, som bør oplyses til resten af verden. Dette belyses af Læger Uden Grænser.
Læger Uden Grænser har eksisteret i Danmark siden 1993, hvor organisationen oprettede en afdeling her i landet. Siden da har mange læger, sygeplejersker og andet sundhedspersonale været udsendt for Læger Uden Grænser (MSF) og hjulpet med nødhjælp over hele verden.
Selvom organisationen hedder Læger Uden Grænser, må dette ikke misforstås som om, at vi ikke overholder de lægeetiske regler – det gør vi selvfølgelig.

Organisationen

Vi har en formand for organisationen, som hedder Jesper H. L. Jørgensen. Han er uddannet sygeplejesker og har været udsendt med Læger Uden Grænser mange gange i forbindelse med nødhjælp, og har derfor et godt indblik i, hvordan vi arbejder og hvad der skal til for at organisationen fungerer. Jesper har tidligere arbejder seks år som rekrutteringschef for Læger Uden Grænser. Dette job kunne Jesper varetage i det han havde så mange udsendelser bag sig, og dermed vidste hvad der skulle til og hvilke typer mennesker vi havde brug for i vores organisation. Når Læger Uden Grænser er i medierne, og der er behov for en udtalelse, er det som oftest Jesper H. L. Jørgensen som står for dette, selvom det også kan være tidligere udsendte MSF medarbejdere. Vores tidligere udsendte medarbejdere ved også meget omkring vores arbejde, og derfor stoler vi trygt på deres evner til at udtale sig til medierne. Vi anvender dem sommetider som talsmænd for organisationen og til foredrag omkring vores arbejde i felten.
Det er vigtigt for os at pointere, at vi som organisation ikke er tilknyttet nogen særlig politisk organisation, og dermed er helt neutrale. Vi arbejder med mennesker, med individer, og ser mennesket som han eller hun er, og ikke hvad han eller hun er en del af.